top of page

Kurumsallaşma

Kurumsallaşmak ve insana verilen değeri artırmak” ulaşmamız gereken hedeftir.


Kurumsal kimliğe sahip olmaya çalışmak için çalışanlarımızı sorumlulukları dâhilinde görevlendirmek verecekleri hizmetin kalitesine dikkat etmelerini sağlamak onlardan yetkileri dâhilinde sorumluluk beklemek veya onlara sorumlulukları dâhilinde yetki vermeyi gerektirmektedir.


Bu çerçevede, kuruluşları durağan bir unsur olarak görmemek ve onların da zaman içinde değişim gösterdiğini kabul etmek gerekmektedir. Ancak, bu değişim sürecinde bazı kuruluşlar süreklilik kazanırken, bazılarının yaşamları kurumsallaşamamaları yüzünden kısa sürmektedir. Bunun en büyük nedeni; değişen çevre koşullarına gösterilen direnç, yeniliklere ve değişime açık olmayan yönetim, stratejik düşünememe, iyi bir bilgi sisteminin kurulamamış olması, çevredeki değişim ve baskılara uyulmamasıdır.


Kurumsallaşmanın ana sonucu, kuruluşların değişim eşliğinde de olsa sürekliliklerini ve hayatta kalmalarını sağlamaktır. Kurumsallaşmada önemli olan; uzun vadeli stratejik unsurlara önem verilerek, güçlü, çevredeki değişime duyarlı, yenileşmeye açık, etkili bir örgüt yapısının oluşturulmasının yanı sıra, bu yapının ihtiyacı olan, uzun süreli ve istikrarlı bir yönetim felsefesinin, etkin bir bilgi sisteminin ve örgüt kültürünün oluşturulması gerekmektedir. Ancak, Kurumsallaşmanın her şeyin kurallara bağlandığı bir sistem olarak görülmemesi gerekmektedir. Bu sistem içinde, sürekli iyileştirme anlayışıyla ortak çabaların ve insan faktörünün ön plana çıkarılması önem taşımaktadır.


Çalışanın firmadan istekleri


Kurumsallaşmanın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. Kişiler ön planda olmaz,

 2. Faaliyetler kişiselleştirilmez, sistemleştirilir.

 3. Firma uzun ömürlü olur.

 4. Tecrübeler sisteme aktarılır.

 5. Müşteri ilişkileri güçlü olur. Müşteri memnuniyeti sağlanır.

 6. Firma bilinir.

 7. Ürünü daha pahalı satar.

 8. Firmanın finansı güçlenir.

 9. Ortakların memnuniyeti sağlanmış olur.

Kurumsallaşma nasıl oluşur?

 1. Yetki ve sorumluluklar net bir şekilde belirlenmelidir.

 2. Tüm faaliyetlerde standardizasyon sağlanmalıdır.(müşteri iliş, ar-ge gibi)

 3. Etkin bir liderlik kültürü olmalıdır.

 4. Firma ön plana çıkarılmalıdır.

 5. Müşteri ilişkileri yönetimi geliştirilmelidir.

 6. İdare yönetimde adaletli davranmalıdır.

 7. Personel ve kurumun ortak hedefleri olmalıdır.

 8. Personel memnuniyeti mutlak sağlanmalıdır.

 9. Firma hedeflerle çalışmayı bilmelidir.

 10. Firmanın dokümantasyon yapısı güçlü olmalıdır.

 11. Uzun vadeli strateji ve politikalarının oluşturulması gerekmektedir.

 12. Fiziksel algılama firmayı hatırlatmalıdır.

Kurumsallaşma sürecinde kuruluşların çevresel faktörlere bağlı olarak, örgüt yapısında ve sistemlerinde bazı düzenlemelere gitmeleri, amaçlarına uygun, dinamik ve çevreye karşı duyarlı, esnek bir yapı geliştirmeleri için yapılması gereken çalışmalar yönetim kademesinden başlamalıdır. Yöneticilerin örgütü yönetmedeki başarısı kurumsallaşma sürecini etkilemektedir.


Örgüt içi uyumun sağlanmasında öncelikle, örgütün mevcut durumunun ele alınması, amaçlarının saptanması, amaca ulaşmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için kuruluş tarafından, organizasyon şemasının oluşturulması; iş yapma sisteminin ve iş akışlarının yazılı hale getirilmesi; iş profillerinin hazırlanması; işin yapılmasına yönelik prosedürlerin, el kitaplarının ve talimatların hazırlanması; etkin raporlama sisteminin kurulması; iş etüt ve analizlerinin yapılarak iş değerlendirme ve performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulması; görev ve sorumlulukların tanımlanması ve yetkilerin belirlenerek yazılı hale getirilmesi; kariyer planlarının yapılması; her türlü bilginin yazılı hale getirilmesi ve bunların sürekli olarak güncelleştirilmesi gerekmektedir.


Ayrıca, örgüt içi bilgi akışının sağlanarak birimlerin sistemli ve etkin çalışması sağlanmalıdır. Bu çerçevede, yönetici ve çalışanların işlerini bilen kişilerden oluşması ve kuruluşun bilgiye dayalı bir sistem içinde sürekli araştırma yapılarak ve yeniliklerin takip edilmesi suretiyle çalışılması esas olmaktadır. Bilgiye dayalı yönetim, çalışanların belirli amaçlara ulaşmak için bilgiyi paylaşma ve öğrendiklerini üstlendiklere işlere uygulama süreçlerini içermektedir. Bilgi temelli sistemler yoluyla kuruluşlar yaşamlarını uzun yıllar sürdürebilmektedirler (Uzunçarşılı, Toprak ve Ersun 2000).


Bilgi sistemini oluşturmak için çalışanlara, örgütün amaçları, işleyiş düzeni, görev ve yetki tanımları, iletişim kanalları, çalışma koşulları hakkında bir örgüt içi eğitimin verilmesi gerekmektedir. Kurumsallaşmış kuruluşlarda eğitim faaliyetleri süreklidir. Bu eğitimin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, çalışanları bilinçlendirmekte ve bağlılık duygusunu artırmaktadır.


Kurumsallaşmış firmalarda çalışanların uyması gereken etik kurallar

 1. Profesyonel ve özel hayatınızda insanlara en iyi şekilde davranınız.

 2. Sistemin gereklerini yerine getirmek

 3. Çalıştığınız kurumdaki özel bilgileri ima yoluyla bile olsa asla dışarıya sızdırmayınız.

 4. Bulunduğunuz pozisyonu kesinlikle kendinize kurum içinde menfaat sağlamak için kullanmayınız.

 5. İşinizle ilgili bütün kanun ve düzenlemeleri takip ediniz.

 6. Kişisel gelişmesine dikkat eder.

 7. İşvereninize her ne koşulda olursanız olun gönülden bağlı kalınız.

1.Firma kültürü oluşturma çalışmaları

 • Kılık-kıyafet ve dış görünüş

 • İç ve dış müşteriye davranma şekli, müşteri odaklı kültür

 • Verilere dayalı karar verme kültürü

 • Firmayı sahiplenme ve liderlik kültürü

 • Çözüm ve öneri geliştirme, faydalı olma kültürü

 • Geziler, sosyal aktiviteler, sporlar personel iletişimi kültürü

 • Toplantı kültürü

 • Sürekli gelişme kültürü

 • Kişisel gelişim ve kendini aşma kültürü

 • Ödül ve ceza sistemi

 • Firma hedeflerinin toplum faydasına olan kısımları


DÜNYADA VE TÜRKİYEDE EN ESKİ FİRMALAR


Türkiye’nin eski firmaları


Türkiye’nin sektör sektör en eski firmaları aşağıdadırOtomotiv Sek. Köklü FirmalarıFirma AdıKuruluş TarihiT.Traktör1954Ford Otosan1959ASKAM1964AIOS1966M. Benz Türk1968İlaç Sektörünün Köklü FirmalarıFirma AdıKuruluş TarihiAbdi İbrahim1912Mustafa Nevzat1923Merkez Lab.1934Eczacıbaşı1942Bio Farma1953Gıda Sektörünün Köklü FirmalarıFirma AdıKuruluş TarihiHacı Bekir Lokum1777Vefa Bozacısı1870Çöğenler Helvacısı1883Hacı Abdullah1888Koska Helvacısı1907Türkiye’nin En Köklü BankalarıBanka AdıKuruluş TarihiZiraat Bankası1863İş Bankası1924Ekonomi Bankası1927Halk Bankası1938Vakıflar Bankası1954


Türkiye’nin en eski 5 firması


1. Hacı Bekir lokumları 1777

2. Ziraat Bankası 1863

3. Vefa Bozacısı 1870

4. Çöğenler Helvacısı 1883

5. Hacı Abdullah 1888


Dünyadaki En Eski Şirketler


1-Japonya: Kongo Gumi:578 Yılında Kurulmuş Olan Şirket İnşaatla Uğraşıyor.(49.Kuşak Yönetiyor)

2-Japonya: Hosbi:718 Yılında Kurulmuş Olan Şirket Konaklamayla Uğraşıyor.(46.Kuşak Yönetiyor.)

3-Fransa: Chaten De Goulaine:1000 Yılında Kurulmuş Olan Şirket Müzecikle Uğraşıyor.

4-İtalya: Barone Rıcasoli:1141 Yılında Kurulan Şirket Şarap ve Zeytinyağı İle Uğraşıyor.


Uzmanlara göre Japon toplumunun felsefesini oluşturan birlikte hareket etme, başarı durumunda ödülü tüm ekibe dağıtma ve ‘’birimiz hepimiz için’’ ilkesi gibi toplumsal özelliklerin işletmelere uygulanması da bu sonucu belirginleştiriyor.


Avrupa’daki ve Türkiye’deki köklü şirketlerin yaşamasına kaynaklık eden en önemli etkenler arasında; işbirliği, destek verme, sadakat gibi temel kültürel öğeler yer alıyor. Bunun yanında çoğunluğunun aile şirketi olması da diğer bir önemli etken.


Abdullah ÖNGÜN / Yönetim Danışmanı

Comments


bottom of page