top of page

Kurumsal Check-Up


Kurumsal Check-Up, şirket analizi

Kurumsal Check-Up Amacı:Kuruluşların mevcut yapısını inceleyerek, daha karlı, verimli bir kuruluş haline gelebilmesi için gerekli olan şartların doğru tespit edilmesidir.


Yöntem: İdeal bir firmanın sahip olması gereken şartlar doğrultusunda, sürdürülebilir büyüme, karlılığın ve verimliliğin artırılması için gereken kriterleri analiz ile  sorgulamaktayız.


Analiz yaparken; yüz yüze mülakat yapılması, hazırladığımız anketlerin doldurulması (firma sahibi/genel müdür ve çalışan sorumlular), gözlem ve bulgu elde etmek olmak üzere farklı yollardan bilgileri toplayarak objektif sonuçlara ulaşmayı hedeflemekteyiz.


Analiz aşamasında firmanızdan tüm departmanlarda çalışanlardan birden fazla kişi ile (genel müdür, firma sahibi, kritik personeller) ve birden fazla veri toplama araçları ile 360 derece değerlendirme yaparak tetkik aşamasını tamamlamış oluyoruz.


Analizimiz, 7 ana başlıktan oluşmaktadır.

  1. Yönetim Analizi

  2. Satın alma Analizi

  3. Müşteri İlişkileri Yönetimi Analizi (Yurt içi ve yurtdışı(ihracat) satış ve pazarlaması dahil

  4. Üretim ve Hizmet Yönetimi Analizi

  5. Altyapı Analizi (makine parkı, teçhizat, araç, bina v.s.)

  6. İnsan Kaynakları Yönetimi Analizi

  7. Muhasebe&Finans Yönetimi Analizi

Bu 7 ana başlıkta yaptığımız analiz sonucunda çıkan sonuçlar, TSE nin belirlemiş olduğu kuruluş seviyelerine göre sınıflandırmakta yapılmaktadır.


İŞLETMELERİN KURUMSAL SEVİYELERİ

İşletmelerin kurumsal olgunluk seviyeleri
İşletmelerin kurumsal olgunluk seviyeleri

Analiz sonucu bizim verdiğimiz puanlar ile beraber, firma sahibinin/genel müdürün ve yöneticilerin kendi firmaları için verdiği puanlar da değerlendirmeye alınarak karşılaştırılmaktadır.Çıkan durumuma göre firmanın zayıf yönlerini, güçlü yönlerini, yapması gerekenleri ve ihtiyaçlarını bir rapor ile sunmaktayız. Bu rapor, işletmeniz için yol haritası niteliğindedir. Kendiniz bu rapora göre bir iş planı hazırlayıp uygulayabilirsiniz. Dilerseniz bizden destek alabilirsiniz.

Yunus EROL⎮Yönetim Danışmanı
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page