top of page

İleri Satış Eğitimi

Süre: 1 gün

Eğitimin Amacı

Temel satış bilgisine sahip, satış şefleri, satış ekibi yöneticileri, takım liderleri ve üst düzey yöneticiler için hazırlanan bu eğitimin hedefi: Satış ekibinin verimliliğini arttırmak, doğru hedef ve satış tahminlerinin yapılmasını sağlamak, zamanı etkin kullanma düşüncesini geliştirmek, günlük ve süreli raporların oluşmasını ve takibini sağlamak, satış verilerini analitik değerlendirebilme yeteneğini geliştirmek, müşteri bazında strateji geliştirmek ve değişen satış kavramlarını vurgulayarak, yeni trendlere uyumu sağlamaktır.

Bu eğitim, interaktif şekilde uygulanacak olup, sunum görsellerle ve tablolarla desteklenmiştir.

Eğitim İçeriği

 • Satış kavramları ve yeni trendler

 • FMCG ürünlerinde satış

 • Hedeflendirme

 • Zaman planlaması

 • Ziyaret programı

 • Hedef satış noktalarının tanımlanması

 • Rut planlaması

 • Satış tahmini oluşturma (Forecast)

 • Penetrasyon

 • Tanzim ve teşhir

 • Stok takibi

 • Sell In – Sell Out takibi

 • Sahada aktiviteu

 • Günlük raporlar

 • Müşteri analizi

 • Öncelik belirleme

 • Satış sonrası

 • İleri satış eğitimi

bottom of page