top of page

Stres Yönetimi Eğitimi

Süre: 1 gün

Eğitimin Amacı

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, modern çalışma hayatının en olumsuz etmenlerinden biri strestir. Düşük verimlilik, kişiler arası olumsuz etkileşim gibi problemlerin kaynağında stres yatmaktadır.

Çalışanları ve dolayısıyla kurumu olumsuz yönde etkileyen stresle edilebilmesi için stresle başa çıkma yöntemlerinin bilinmesi gerekmektedir.

Bu eğitim ile çalışanlara kendi başına uygulayabilecekleri stresle başa çıkma yöntemleri, çevrelerindeki olay ve koşullarla etkileşimlerinde kullanabilecekleri yeni bakış açıları kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

 • Stres kavramı ve tanımı

 • Baskı ve stres arasındaki farklar

 • Stresin verimliliğe olan etkisi

 • Stresin beyin kimyasına etkileri

 • Stres farkındalığının kazandırılması

 • Gevşeme egzersizleri

 • Stres faktörlerinin belirlenmesi

 • Stres ve motivasyon

 • Stresin çalışma ortamına etkileri

 • Baskının pozitif etkisinden faydalanmak

 • Zaman yönetimi ile stresi azaltmak

 • Kişisel stresle başa çıkma stratejileri

bottom of page