top of page

Kurumsal Check-Up

Kurumsallaşma çalışmaları yürüten veya yürütecek olan, daha kârlı ve verimli bir işletme haline gelmek isteyen, mevcut yapılarının incelenmesini, eksiklerinin tespit edilmesini, kurumsal seviyelerinin belirlenmesini arzu eden ve bir yol haritasına sahip olmak isteyen her işletmenin ihtiyacı olan bir analizdir. 

Kurumsal Check-Up Nedir?

Kurumsal check-up, işletmenizin farklı departmanlarındaki sağlık durumunu ölçen, mevcut ve geleceğe yönelik risklerini belirleyen ve iyileştirmeye yönelik öneriler sunan  profesyonel bir hizmetimizdir.

Bu hizmeti ürün haline getirdik ve 2010 yılından bu yana işletmelerin istifadesine sunuyoruz. Kurumsal check-up hizmetimizi, işletmenizin mevcut durumunu bütün detaylarıyla gösteren ve gelecek için tüyolar veren bir fotograf olarak da değerlendirebilirsiniz. 

Kurumsal Check-Up hizmetimiz,  farklı kurumsallaşma projelerine imza atan, deneyimli ve uzman danışmanlarımız tarafından, işletmenizin özelliklerini de dikkate alarak belirlenen sürede verilmektedir. 

Kurumsal ceheck-up nedir? Şirket doktoru ne yapar?
Bir Touch Pad Veri

Bu hizmetimiz, işletmenizin mevcut durum tespitini kapsadığı gibi sonrası için önerilerden oluşan bir yol haritasını da içermektedir.

Ürünümüz Nasıl Oluştu?

Kurumsal Check-Up hizmetimizi, "SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Kurumsal Yönetim Tebliği"ndeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni referans alarak, üretim, ticaret, hizmet, gıda ve üretimi, inşaat, franchising alanlarında belirlediğimiz kriterlerden oluşturduk.         

Bu kriterleri, 20 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiğimiz yüzlerce danışmanlık projemizden elde ettiğimiz tecrübelerimizle zenginleştirdik. Yaptığımız birçok uygulamayla doğruladık. Gelişen ve değişen trendlere göre de  güncellemekteyiz.

Kurumsal Check-Up Yöntemimiz

Yedi temel başlıkta, 150 ile 250 arasındaki kriterin analizi yapılır.

 1. Yönetim (yönetim, liderlik, strateji)

 2. Üretim Yönetimi (üretim, planlama, Ar-Ge, depolama, lojistik)

 3. Satış Yönetimi (pazarlama, satış, rekabet, marka)

 4. Mali İşler (finans, muhasebe, mali performans)

 5. Tedarik Yönetimi (tedarikçi yönetimi, satınalma)

 6. Altyapı, Teknoloji, Kalite Yönetimi

 7. İnsan Kaynakları Yönetimi

Analiz yaparken;

 • Yüz yüze mülakat yapılır,

 • Anket ve testler doldurulur,

 • İş ve karar süreçlerinin incelenir,

 • Doküman ve program kullanımı kontrol edilir,

 • Mevcut olan mali, satış, üretim vb. raporlar incelenir.

Bilgiler ve bulgular değerlendirilmek üzere toplanır.

Kurumsal Check-Up sonunda kapsamlı bir rapor sunumu yapmaktayız.

Kurumsal check-up yöntemimiz nedir?
Kurumsal check-up aşamaları nelerdir?

Kurumsal Check-Up Aşamaları

Planlama

İşletmenizin sektörü, organizasyon yapınız, çalışan sayınız vb. hususlar dikkate alınarak, analizi yapacak danışmanlar ve analiz için gerekli zaman belirlenir. Analiz edilecek departmanlar, tesisler, şubeler, gerekli rapor ve veriler ile görüşme yapılacak yönetici ve çalışanlar size bildirilir.

Değerlendirme

Gözlemler ve bulgular, analize katılan danışmanlarca tecrübemiz ve  yönetim kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.  İşletmenin artıları ve eksileri, geleceğe yönelik riskleri belirlenir.  Yol haritası hazırlanır.

Analiz

Yapılan planlama ve analiz kriterlerimiz doğrultusunda, belirlenen departmanlar incelenir. Üst yönetim, yöneticiler, kilit personel ve gerektiğinde müşteri ve tedarikçilerle görüşmeler yapılır. Anketler uygulanır. Elde edilen bilgi ve bulgular kayıt altına alınır. 

Analizin Üst Yönetime Sunulması

Değerlendirme sonunda hazırlanan kapsamlı rapor, işletme üst yönetimine yazılı ve sözlü olarak detaylı şekilde sunulur.

Firmamıza "Kurumsal Check-Up" yaptıran işletmeler, sunduğumuz raporla kendilerine bir iş planı hazırlayıp kurumsallık yolculuklarına devam edebilirler. Hazırladığımız yol haritasını uygulayabilirler ya da Ayyıldız Danışmanlık'tan profesyonel destek alarak daha kararlı bir şekilde sorunlarını çözüp hedeflerine ulaşabilirler.

Kurumsal Check-Up hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak ya da başvuru yapmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

En kısa sürede size dönüş yapılacaktır.

Kurumsal Check-Up 
İletişim Formu

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler...

bottom of page