top of page

Kuşak Çatışması ve Genç Kuşakları Anlamak

KUŞAK ÇATIŞMASI VE GENÇ KUŞAKLARI ANLAMAK

İLK-SESSİZ NESİL:

 1. 1946-1964 yıllarında doğanlara denir. Şu anda bu neslin en yaşlısı 71 yaşında, en genci ise 53 yaşındadır.

 2. Bu nesil teknolojiden uzaktır, diğer bir deyişle teknolojiyi benimseyememiştir. Teknoloji yaygın olmadığı için çoğu zaman işlerini kendi kendilerine yapmak zorunda kalmış, üretmişlerdir.

 3. İş sadakatleri ve kanaatkârlık duyguları oldukça yüksektir.

 4. Diğer kuşaklardan farklı olarak, iş yaşamları için “çalışmak için yaşamışlardır” ifadesi kullanılabilir.

 5. Ayrıca bu nesil için “önce çocuklarına daha sonra ise anne ve babalarına baktılar” ifadesi de kullanılmaktadır.

 6. Ülkemizin %19’unu oluşturuyorlar.

X NESLİ:

 1. 1965-1979 arası doğanlara denir. En yaşlısı 52, en genci 38 yaşındadır.

 2. X nesli kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak tanımlanıyor.

 3. İş yaşamlarında çalışma saatlerine uyumlu olup iş motivasyonları yüksektir.

 4. Belirli çalışma süresinden sonra kademe atlayabileceklerine inanırlar ve sabırlıdırlar. Daha çok yaşamak için çalışırlar.

 5. Ayrıca, bu nesil, bir takım icatlara, buluşlara şahitlik etmiştir. Dünyaya gözlerini merdaneli çamaşır makinesi, transistörlü radyo, kaset çalar ve pikapla açan X nesli sakinleri pek çok dönüşüm yaşamıştır.

 6. Özellikle, teknoloji açısından düşünüldüğünde, bilgisayar sistemlerinin dönüşümü ve buna bağlı değişen iş yapış şekillerine adapte olmaya çalışmışlardır.

 7. Ülkemizin %22’sini oluştururlar.

Y NESLİ:

 1. 1980-1999 arası doğanlardır. Y neslinin en yaşlısı 37, en genci ise 18 yaşındadır.

 2. Kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliği taşırlar.

 3. Çünkü onlar bağımsız olmayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler ve iş yaşamlarında da farklılar.

 4. Kendilerine kurallar konulmasından hoşlanmazlar.

 5. İş yaşamlarında kurallara ve mesai saatlerine göre çalışmayı sevmiyorlar. Buna rahatlıkla karşı çıkabiliyor, çok fazla iş değiştirebiliyorlar.

 6. Otorite sevmedikleri için bir an önce müdür veya kendi işlerinin patronu olmak istiyorlar.

 7. Belirlenen mesai saatleri arasında çalışmayı sevmiyorlar.

 8. Bu yüzden, iş saatinden ziyade işe odaklanmaları gerekiyor.

 9. X nesline göre Y neslinin örgütsel bağlılıkları azdır ve çok fazla iş değiştirdikleri de söyleniyor.

 10. Onlar, iş hayatını sadece yaşamlarını sürdürebilmek için değil, daha rahat para harcamak için istiyorlar.

 11. Y neslinin uyumsuz olduğu, kendisinden farklı düşünenleri acımasızca eleştiri yağmuruna tuttuğu da bir gerçek.

 12. Bu durum aşırı bireyci olmasından ve otorite tanımamasından kaynaklanıyor. Bu nesil kural tanımıyor. Ülkemizin %35’ini oluştururlar.

 13. Farklı görüşlerin kendilerine dayatılmasına karşı çıkarlar.

 14. Farklı görüştekileri acımasızca eleştirebilirler.

 15. Kendi görüşlerine karşı olan eylemler gündeme geldiğinde hiç düşünmeden direnişe geçerler.

 16. İstediklerini elde edene kadar direnirler.

 17. Onlar için gruplaşma ve akranlarına kendini kabul ettirme önemli olduğundan, sosyal gruplara katılma ve birlikte hareket etmek önemlidir.

 18. Sosyal medyayı etkin kullanırlar, görüşlerini rahatlıkla dile getirmekten çekinmezler.

Z NESLİ:

 1. 2000 yılı ve sonrası doğanlara denir. En büyüğü 17 yaşındadır.

 2. İnternet ve mobil teknolojileri kullanmayı seviyorlar.

 3. Günümüzde yaygın olan akıllı telefonlar, ipad’ler ya da tablet bilgisayarlar ile her alanda aktifler.

 4. Özellikle internet aracığıyla sosyalleşmeyi tercih ediyorlar.

 5. Diğer nesillerden farklı olarak, internet ve teknoloji ile doğdukları tabir edilir. Ülkemizin %17’sini oluşturuyorlar.

 6. Oyuncak yerine ipad’lerle oynarlar ve teknoloji ile birlikte büyürler.

 7. Bu yüzden de çabuk tüketen bir nesildir.

 8. Fakat internet ile fazla haşır neşir olduklarından aynı anda birden fazla konu ile ilgilenebilme yeteneklerinin gelişeceği tahmin ediliyor. Söz konusu bu yetenek aynı zamanda Y neslinde de yaygın olarak görülüyor ve bu tek bir konuya odaklanmaya göre daha pratik olabilir. Aynı anda dinleme, yorum yapma, resim, video vs. yayınlama/paylaşma yeteneğine sahiptirler.

 9. Kendisi konuşurken yüzüne bakmadığını düşünen X sakinleri bunu “saygısızlık” olarak da nitelendirebiliyor.

“X KUŞAĞI Y KUŞAĞI HAKKINDA NELER DÜŞÜNÜYOR, 

Y KUŞAĞI X KUŞAĞININ DÜŞÜNCELERİNİ NASIL KARŞILIYOR?”


SORU-Y kuşağı hangi tip yöneticilerden etkilenir?


X KUŞAĞI-Yöneticilerin yenilikçi olması Y kuşağını etkiliyor.

Y KUŞAĞI-Gelişim fırsatı veren yönetici etkilidir.


SORU-Y kuşağının en büyük kaygısı nedir?


X KUŞAĞI-En büyük kaygıları istediği ücreti alamamaktır.

Y KUŞAĞI-En büyük kaygım adaletsiz bir ortamda çalışmaktır.


SORU-Y kuşağı çalıştıkları firmada en çok neyi önemserler?


X KUŞAĞI-Y kuşağı çalıştıkları firmada maaş ve yan hakları önemsiyorlar.

Y KUŞAĞI-Gelişim fırsatlarını önemsiyorum.


Comments


bottom of page