top of page

Şirketlerimiz Neden Erken Yaşta Ölüyor?

Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin çok iyi noktalarda olduğunu söyleyemeyiz. Durum böyle olunca şirketlerin kurumsal yapısı, organizasyonların profesyonel yönetimi, insan kaynağımızın kalitesi ülkenin gelişmişliğinden doğrudan etkileniyor. Tüm dünyada olduğu gibi bizim girişimcilerimiz de işletmesinin uzun süre yaşamasını, gelecek nesillere aktarılması gönülden ister. İstenir ama maalesef istemek çoğu zaman yetmez. İstemenin yeterli olmayacağını anlamak için KOBİ’ler üzerinde yapılan bir araştırmanın raporuna bir göz atalım.


Yeni işletmelerimizin;

  1. %24’ü ikinci yılın sonunda başarısız,

  2. %51’i ilk dört yılından sonra hayatını devam ettiremiyor,

  3. %63’ü altıncı yılını göremiyor.

  4. %80’i ise 10 yıl içinde yok oluyor.

Düşünsenize, büyük emek ve hayallerle kurulan şirketlerimizin yüzde sekseni on yıl içinde yok olup gidiyor. Kalanlar çok mu başarılı? Onların da çok başarılı olduklarını söylenemez. Yine bir araştırma; şirketlerimizin ortalama ömrünün 36 yıl dolaylarında olduğunu gösteriyor.  Peki, ne oluyor da bu kadar kısa bir süre içinde şirketlerimiz yok oluyor? Birçok nedenden bahsedilebilir ama genel olarak karşılaşılan önemli nedenleri;


1- Yönetim Yeteneksizliği

2- Finansı Yönetememe

3- Stratejik Plan Geliştirememe

4- Kontrolsüz Büyüme

5- Profesyonelleşememe


Kaynak: Kamil BAYAR

Comments


bottom of page