top of page
Ayyıldız Danışmanlık

Hedeflerinizi  yüksek tutun...

HİZMETLERİMİZ

Kurumsal Check-Up

Kurumsal Check-up, işletmenizin farklı departmanlarındaki sağlık durumunu ölçen, mevcut ve gelecekte muhtemel risklerini belirleyen ve iyileştirmeye yönelik öneriler sunan  profesyonel bir hizmetimizdir.

Kurumsal Check-Up, İşletme Analizi
Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı: Genel ve bağımsız bir şekilde müşteri organizasyonunun yönetim sorunlarını tespit etmesine, bu sorunları analiz etmesine, çözüme yönelik tavsiye sunmasına ve talep edildiğinde çözümlerin uygulanmasına yardım sağlayan danışmanlık hizmetidir.

Yeniden Yapılanma Danışmanlığı

Yeniden Yapılanma Danışmanlığı 

Yeniden yapılanma, bir organizasyonun, yönetim anlayışı, stratejisi, iş modeli, süreçleri, iş gücü, ürün ve hizmetleri gibi başlıkların tamamında veya bazılarında yaptığı değişiklikler ve yeniliklerdir.

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Kurumsallaşma, işletmelerin, piyasanın ve günün koşullarına uygun yönetim ve organizasyon yapılarını oluşturarak gerekli sistemleri kurmaları, kuruma özgü davranış, norm, standart ve ilkeleri belirleyerek bunları yazılı hale getirmeleri ve bir bütün olarak uygulamalarıdır.

Halka Arz Danışmanlığı

Halka Arz Danışmanlığı

İşletmeler, düşük maliyetli finansmana ulaşmak, marka bilinirliği ve şirket değerini artırmak, iş birliği fırsatlarına açık olmak, kurumsal yapısını daha üst düzeye çıkarmak ve borsada işlem gören şirket olarak global piyasalara açılmak amacıyla halka arz edilmek isterler.

SPK kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı ve kıdemli yönetim danışmanları ile alanında ihtisaslaşmış öğretim üyesi, ticari hukuk avukatı ve bağımsız denetim şirketi eşliğinde "Halka Arz Danışmanlığı" hizmeti vermekteyiz.

İşletme stratejisi

Stratejik Planlama Danışmanlığı

Stratejik yönetimin amacı, işletmenin yoğun rekabet ortamında performansını artırarak, sürdürülebilir karlılık ve verimlilik sağlayarak geleceğe sağlam ve emin adımlarla yürümesini sağlamaktır. İşletmenin yönetim yapısı, yatırımları, rekabet stili ve bütçesi stratejiye bağlı belirlenir.

Pazarlama ve satş Danışmanlığı

Pazarlama ve Satış Danışmanlığı 

İşletmeler, müşteri hızında hareket etmek, beklenilen satış ve bilinirliği yakalamak için pazarlama ve satış bölüm ile faaliyetlerini bütün olarak ele almak, yapılandırmak ve verimli hale getirmek için satış ve pazarlama danışmanlığına ihtiyaç duyarlar.

Franchising Danışmanlığı

Franchising Danışmanlığı

Franchising veya franchise; bir sistem ve marka sahibinin, belirli şartlar dahilinde

işin yönetim ve yürütülmesine ilişkin destek sağlayarak, belirli bir maddi bedel karşılığında, belli bir bölge ve süre için, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan uzun vadeli bir iş ortaklığıdır.

Vizyonumuz, birlikte çalıştığımız kuruluşları ve çalışanlarını profesyonelleştirmektir. 

Ayyıldız Eğitim Felsefesi
Aile şirketlerinde kurumsallaşma Danışmanlığı

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlığı

Aile şirketlerinde atılabilecek en doğru adım kurumsallaşmaktır. Kurumsallaşmasını tamamlayan aile işletmelerinin belirlediği hedeflere hızlıca ulaşması mümkündür. Aile şirketlerinde sürdürülebilirlik, şirketi ayakta tutan temel değerlerin bir sonraki kuşağa en iyi şekilde aktarılması için kurumsallaşmanın  zamanında uygulanması sağlanmalıdır.

Aile anayasası hazırlama danışmanlığı

Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı 

Aile anayasası, aile değerleri ve hedefleri doğrultusunda aile ile şirket faaliyetlerinin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen, ailenin kurumsallaşmasını sağlayan, ailenin ve şirketin nesiller boyu sürdürülebilirliğini amaçlayan, hukuki temellere dayandırılarak yazılan bir belge ve anlayış biçimidir.

Ticari hukuk danışmanlığı

Ticari Hukuk Danışmanlığı

İşletmeler için hukuki sorunlar veya önleyici hukuk danışmanlığı gerektiren vergi davaları, yüksek tutarlı ticari konular, SPK konuları, aile hukuki  problemleri, aile anayasası, tür değişiklikleri, tasfiye alanları, konkordato, genel kurul organizasyonları, şube açma aşamaları son derece önemli olan konulardır.

bottom of page