top of page

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı,

yöneticilere ve kuruluşlara, yönetim ve işletme sorunlarını çözüme kavuşturan, yeni fırsatları tespit eden ve kullanan, öğrenmeyi ve değişiklikleri uygulamayı geliştiren, işletme hedeflerine erişmelerinde yardım sağlayan

bağımsız ve profesyonel danışmanlık hizmetidir.

Ayyıldız Danışmanlık,

 profesyonel yaklaşımı benimseyen, meslek etik kuralları çerçevesinde, yüzlerce projede ve farklı sektörlerde görev almış, en ideal çözümleri hızlı bir şekilde geliştirebilecek bilgi ve yetkinliğe sahip, danışmanlık süresince gerekli rolleri üstlenmiş tecrübeli danışman kadrosuyla

20 yılı aşkın süredir bu hizmeti sunmaktadır.

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Yönetim Danışmanlığı: Genel ve bağımsız bir şekilde müşteri organizasyonunun yönetim sorunlarını tespit etmesine, bu sorunları analiz etmesine, çözüme yönelik tavsiye sunmasına ve talep edildiğinde çözümlerin uygulanmasına yardım sağlayan danışmanlık hizmetidir.

Yönetim danışmanlığı, işletmenin temel amaçlarının, iş faaliyetlerinin, hedeflerinin ve stratejisinin bir bütün olarak planlanması, yapılandırılması, geliştirilmesi ve modern işletmeciliğe göre düzenlenmesiyle ilgilidir. Yönetim Danışmanlığı, özel eğitimli ve profesyonel kişilerce gerçekleştirilen, uzmanlık gerektiren bir hizmettir.

Yönetim danışmanlığı; kısaca işletme yönetimi, aile ve ortaklık yönetimi, üretim yönetimi, hizmet sunumu, satınalma ve tedarik yönetimi, muhasebe ve finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi, teknoloji ve alt yapı yönetimi, ürün-kar yönetimi ve işletmeyi ilgilendiren diğer bütün alanlardaki faaliyetlerin yönetimini kapsamaktadır.

Yönetim danışmanları, işletmelerin sorunlarını çözen, işletmenin içinde bulunmayan tarafsız ve etkin, bilgi, yorum, deneyim ve becerileri sağlayan, ilgili çalışanlarla iletişim kuran ve motive eden, uygulama desteği sağlayan, değişimi planlayan, değişime karşı dirençle baş eden, işletmenin yenilik oluşturabilmesini sağlayan, bilgi, beceri ve deneyimlerini sunan kişilerdir.

Ne Zaman Bu  Hizmeti Almalıyım?

İşletmenizdeki sorunlarla uğraşmanız ve mücadele etmenize rağmen;

 • Sorunların giderek artması veya çözümlenememesi,

 • Yönetimsel sorunların sıkça yaşanması,

 • İşletme performansında, heyecan ve huzurunda düşüş olması,

 • Faaliyet gösterilen sektörün geleceğinin pek parlak görünmemesi,

 • İşletme bir kriz içerisinde veya ona yakın bir durumda bulunması en önemli işletme sorunlarıdır.

Bunun yanında başarının tekrar nasıl inşa edileceğinin açık olmaması, sorunların kaynağının bulunup çözülememesi, üst düzey personel ve yönetim arasında ortak hedeflerin olmaması halinde Yönetim danışmanlığına ihtiyacınız oluşmuş demektir.

Gün geçtikçe her işletmenin kurumsal yapılanma, iyi yönetim, hızlı ve doğru tedarik yönetimi, en son tekniklerle donatılmış üretim ve hizmet yönetimi, insan kaynakları yönetimi, etkin finansal yapı, müşteri ve pazar isteklerini anlayan, marka ve ürün pazarlamasını yapabilen, değer üretebilen işletme olma ihtiyacı gittikçe artmaktadır. 

Yönetim danışmanlığı hizmetini ne zaman alınmalı?

Kötü gün için iyi günde, Yönetim danışmanlığı hizmeti alınarak kurumsal düzey ve güçlü alt yapıya sahip olunarak hazırlık yapılabilir. Ekonominin ve gelirlerin iyi olduğu dönemlerde danışmanlık alma ihtiyacı olmayan işletmeler, işlerin kötüye gittiği zamanlarda danışmanlık taleplerini yoğunlaştırmakta fakat bu sefer de yeterli kaynak (insan, finans, zaman) ayıramadıkları ve odaklanamadıkları için danışmanlık hizmeti alamamaktadırlar. Bundan dolayı bilinçli işletmelerin öncelikle iyi durumdayken danışmanlık alıp kötü gün için hazırlık yapmaları en doğru strateji olmaktadır.

Grafik Tablosu

Yönetim Danışmanlığının Odaklandığı
Bazı Çözümler

 • Yönetimsel problemlerin tespiti ve giderilmesi

 • İşletme sahiplerinin ve yöneticilerin yönetim becerilerinin artırılması

 • Vizyon, hedef ve genel stratejinin belirlenmesi

 • Kurumsallaşma seviyesinin artırılması

 • Markalaşmak için çalışmalar yapılması

 • Rekabet ve rakipleri incelenmesi ve rekabet stratejisi belirlenmesi

 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması

 • Satışların ve müşteri memnuniyetinin artırılması

 • Personelin daha iyi yönetilmesi

 • Personel kayıplarının azaltılması

 • Kurum içi çatışmaların azaltılması, huzurun artırılması

 • Hata ve fire oranlarının azaltılması

 • Hata ve fire oranlarının azaltılması

 • Üretimde terminlere uyma oranının artırılması

 • Üründe kalite ve performansın artırılması

 • Üretim ve tedarik planlamalarının daha iyi yapılması

 • Üretim maliyetlerinin azaltılması

 • Tedarik, malzeme ve ürün stok yönetiminin geliştirilmesi

 • Mali problemlerin azaltılması

 • Karın artırılması

 • Denetim ve kontrolün artırılması

 • Yatırım tercihleri ve yönetiminin daha iyi yapılması

 • Yeni projelerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi

 • Sorunları tespit ve çözme kültürünün geliştirilmesi

 • Üst yönetim iş yoğunluğunun azaltılması

 • Değişim ve gelişim aşamasının daha iyi şekilde yönetilmesi

Yönetim Danışmanlığının Faydaları

Yönetim danışmanlığı hizmeti ile işletmeler; istikrarlı yönetimi, üründe kalite artışını, insana bağlı değişkenliğin azalmasını, maliyetlerin düşmesi ve verimlilik artışını, en önemli varlık insan kaynağının en iyi şekilde kullanılmasını, öğrenme ve gelişme kültürünün işletmeye yayılmasını, kurumsallaşma seviyesinin ilerlemesini, müşteri odaklılığın artmasını hedefler ve bu faydaları elde ederler.

Her işletmenin kendine has özellikleri, sorunları, çalışma metodu ve yapısı olduğundan işletmelere farklı çözümler uygulanmaktadır. Bununla birlikte Yönetim Danışmanlığı ile genel itibariyle aşağıdaki sonuçlara ulaşılarak değer elde edilir.

1-Yönetimsel sorunların çözümü: Yönetim danışmanı iş sorunlarına birden fazla açıdan bakarak stratejik, teknolojik, ekonomik, mali, hukuki, psikolojik, sosyolojik, motivasyon ve diğer sorunları ele alarak yönetimsel boyutlarını inceler. Ortaklar kurulu ve Genel Müdür’ün kendilerini kısa dönemli “yangınla mücadele” tarzı yönetimden kurtarmalarını sağlar. 

Yönetim Danışmanlığının Faydaları

Ortaklar kurulu ve Genel Müdür, karmaşık sorunları ele almayı, büyümeyi ve değişimi yönetmedeki alışkanlıklarını değiştirmeyi, bu arada yeni işlevleri nasıl ele almayı ve iş sorunlarına yeni açılardan nasıl bakmayı gerektiğini öğrenmesi gerekir.

Genel Müdürler, kendisini günlük işletme meselelerinden yeterli ölçüde kurtararak daha uzun dönemli stratejiler konusunda düşünebilir olması, uzman kişilerin beceri ve tavsiyesinden nasıl yararlanacağını bilmesi için yönetim danışmanından rehberlik alır ve değişimi yönetir.

2-Temel faaliyetlerdeki sorunların çözümü: Yönetim danışmanı, üretim ve hizmet, teknoloji, tedarik, alt yapı, satış ve pazarlama, organizasyon, personel yetkinliği, finans ve muhasebe gibi işin birden fazla yönü ile ilgili çalışma ve yönetim işlevlerini ele alır, sorunları tespit eder, düzenlemeleri yaptırır ve işletmenin, modern işletmecilik uygulamalarına geçmiş olmasını sağlar.

3-Uzun dönemli sorunların çözümü: Bu sorunlar, organizasyonun uzak geleceğini de kapsayan dönemlerde başarı veya başarısızlığın üzerinde etki yapacak olan, önemli tutarlarda sermaye yatırımı, hedefler, rekabet ve ürün stratejisi, ortaklık yapısı, devralma, elden çıkarma veya kurumsal yenilenme kararlarını içerirler. Böylelikle hedef birliği ve genel stratejiler belirlenmiş olur.

Yönetim Danışmanlığı, iş stratejisi, kuruluş organizasyon yapısı, işletme yönetimi, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunları araştırır, belirler ve uygun önerileri geliştirerek bu önerilerin uygulanmasında işletmeye destek veren danışmanlık hizmetidir. Başta KOBİ’ler olmak üzere tüm sanayi, tarım ve hizmet kesimindeki işletmeler yönetim danışmanlığı kapsamına girmektedir.

En başarılı işletmeler, değişen ihtiyaçları anlayıp zamanında uyum sağlayanlardır.

bottom of page