top of page

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Uzun vadeli hedefler ve stratejiler oluşturmak, bu hedeflere göre kurumsal yapıyı kurmak ve geliştirmek, sistemli ve dinamik çalışma seviyesini yükseltmek, daha tanınan, kârlı ve verimli ideal bir işletme haline gelmek ve aşağıda açıkladığımız kurumsallaşmanın faydalarını elde etmek isteyen her işletmenin ihtiyacı olan bir danışmanlık hizmetimizdir. 

Bu hizmeti, Ayyıldız Danışmanlık olarak, 20 yılı aşkın sürede, yüzlerce kurumsal firma projelerimizden elde ettiğimiz tecrübelerimizle, işletmenizin özelliklerini de dikkate alarak, sektörel bazda farklı kurumsallaşma projelerine imza atan, deneyimli ve uzman danışmanlarımız tarafından  vermekteyiz.

Kurumsallaşma Nedir?

Kurumsallaşma, işletmelerin, piyasanın ve günün koşullarına uygun yönetim ve organizasyon yapılarını oluşturarak gerekli sistemleri kurmaları, kuruma özgü davranış, norm, standart ve ilkeleri belirleyerek bunları yazılı hale getirmeleri ve bir bütün olarak uygulamalarıdır.

Belirlenmiş olan kuralların, değerlerin ve sosyal etkileşim kalıplarının, sürekli bir şekilde gelişmesi, standartlaştırılması, sürdürülmesi ve gerektiğinde yenilenmesi süreci, kurumsallaşma süreci olarak tanımlanır.

Kurumsallaşma, işletmenin tüm süreç ve işlevlerini tanımlayan ve disipline ederek sistem haline getiren bir yönetim anlayışıdır.

Kurumsallaşma nedir?

Kurumsallaşma, bir değişim sürecidir. Bu süreç, işletmelerin, değişen ve gelişen trendlere bağlı olarak yapısında ve sistemlerinde çevreye uygun düzenlemeler yapmalarını, dinamik ve esnek bir yapıya kavuşmalarını zorunlu kılar.

Kurumsallaşmanın Faydaları

 • İşletme, daha düzenli ve sistemli çalışır, uzun ömürlü olur.

 • İşletme, uzun vadeli strateji ve hedeflerle çalışılır. Hedeflere ulaşmak hayal olmaktan çıkar.

 • İşletme yönetimi kolaylaşır. Düzenli denetimlerle kurumsal sistem çalıştırılır.

 • Kurumsal verimlilik artar. Hata yapma oranı düşer.

 • Kararlar, daha kolay, hızlı ve doğru alınır.

 • Firma bilinirliği, kârlılık ve rekabet etme gücü artar.

 • Müşteri ilişkileri güçlü olur. Müşteri memnuniyeti sağlanır.

 • Çalışanlar gelişir, işler ehil olanlarca yerine getirilir.

 • Yetki ve sorumluluklar açık hale gelir. İş bölümü daha sağlıklı işler.

 • Kişiler ön planda olmaz, faaliyetler kişiselleştirilmez, tecrübeler sisteme aktarılır ve tüm süreçler entegre edilir.

 • Kişilerin birbirleri ile olan iletişim ve etkileşim biçimi olumlu yönde şekillenir.

Kurumsallaşma Sona Eren Bir Süreç midir?

Kurumsallaşma, işletmelerin var olduğu sürece devam eden bir süreçtir.

Danışmanlarımızın yaptığı kurumsallaşma çalışmaları, hedeflenen  düzeye ulaştığında,  danışmanlık süreci noktalanır.  Ancak, işletmenin hayatında başka bir safha başlar. Sürecin bir defa çalıştırılıp sona erdirilmesinden sonra, “Kurumsallaşma Kurulumu” aşaması biter ve “Kurumsallaşmada Sürekli Gelişme” yolculuğu başlar.

Sürekli gelişme,  işletmeniz ayakta durdukça devam eden bir yönetim yaklaşımıdır. Değişen şartlara uyum sağlamak, ürün ve hizmetlerinizi geliştirmek, yeni hedefler belirlemek, rekabet etmek  gibi faaliyetler bu yaklaşımın gereğidir.  

İşletmelerde kurumsallaşma sonucu oluşturulan hizmet standartlarının uygulanması, bilgi teknolojileri ile daha kalıcı hale getirilmeli ve sürdürülebilirliği sağlanmış olmalıdır. 

Kurumsallaşma sona eren bir süreç midir?

Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamış işletmeler, bu kıymetli çalışmaya gerekli özeni göstererek bir an önce sürdürülebilir hale getirmelidir. Aksi taktirde verilen emekler ve harcanan zaman ziyan olur. Kurulan sistemi, başta üst yönetim ve tüm çalışanlar, benimsemeli ve uygulamalıdır. 

Ayyıldız Danışmanlık olarak kurumsallaşma yolculuğunda olan işletmelere başarılar diliyoruz.

bottom of page