top of page

Danışmanlık Modelimiz

 Danışmanlık projelerimizde uyguladığımız genel metodolojimiz

aşağıda detaylarını anlattığımız şekildedir. Projenin özelliğine göre uzman

danışmanlarımız bir veya gerekli sayıda görev alır. Projenin tamamı baştan sona kıdemli bir danışmanımız koordinatörlüğünde  yürütülür. Çalışma esnasında spesifik konularda,

uzman danışmanlar istihdam edilir.

 Danışmanlık projelerimizde, periyodik olarak ara değerlendirme raporları ve proje sonunda da danışmanlık sonuç raporu üst yönetimle paylaşılır.

Hizmetimiz, projenin tamamlanmasından sonra

üst yönetimin de istemesi durumunda işletmeye kurduğumuz yeni yapının/sistemin, aylık periyotlar halinde denetlenmesi şeklinde devam eder. 

Ayyıldız Danışmanlık olarak, danışmanlık hizmetlerimizi,

20 yılı aşkın sürede, yüzlerce kurumsal firma projelerimizden elde ettiğimiz tecrübelerimizle, işletmenizin özelliklerini de dikkate alarak, sektörel bazda farklı kurumsallaşma projelerine imza atan, deneyimli ve uzman danışmanlarımız tarafından  vermekteyiz.

Teşhis

Kurumsal check-up aşamasında neler yapılır?

Kurumsal Check-Up Aşaması

Danışmanlık çalışmaları yürütülen işletmelerde, kuruluş ihtiyaçlarının tam olarak belirlenmesi için öncelikle kurumsal check up çalışması gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Check-Up, yedi temel başlıkta, birçok kriterin analizi yapılır.

  1. Yönetim (yönetim, liderlik, strateji)

  2. Üretim Yönetimi (üretim, planlama, Ar-Ge, depolama, lojistik)

  3. Satış Yönetimi (pazarlama, satış, rekabet, marka)

  4. Mali İşler (finans, muhasebe, mali performans)

  5. Tedarik Yönetimi (tedarikçi yönetimi, satınalma)

  6. Altyapı, Teknoloji, Kalite Yönetimi

  7. İnsan Kaynakları Yönetimi b

Analiz yaparken; yüz yüze mülakat, anket ve testler yapılır. İş ve karar süreçleri, doküman ve program kullanımı, mevcut olan mali, satış, üretim vb. raporlar incelenir. Bilgiler ve bulgular değerlendirilmek üzere toplanır.

Kurumsal check-up sonunda hazırlanan kapsamlı rapor, işletme üst yönetimine yazılı ve sözlü olarak detaylı şekilde sunulur.

Çözüm

Danışmanlık Proje İş Planının Hazırlanması

"Kurumsal Check-Up Raporu" sunumundan sonra danışmanlık sözleşmesinin eki olan "Proje İş Planı" / "Proje Kartları" hazırlanır.

"Proje İş Planı" işletmenizin  büyüklüğü, organizasyon yapınız, hedefleriniz, talepleriniz vb. hususlar dikkate alınarak uzman danışmanlarımız tarafından hazırlanır.

Bu plan, kurumsal check-up ile elde edilen bilgiler ve işletmeyi yeniden yapılanmaya iten ana sebep doğrultusunda 'temel sorunlar', 'çözüm önerileri', hedefler', 'yapılacak faaliyetler', 'yapılanma yol haritası' ve 'proje çıktıları' bölümlerinden oluşur. 

Proje iş planları, danışmanlık süresince, danışmanlar tarafından uygulanmak üzere işletme üst yönetimine sunulur. 

Yapılacak çalışmaların ve belirlenen hedeflere ulaşmanın detaylarını içeren bu planın, üst yönetimce anlaşılması, desteklenmesi ve proje değerlendirme aşamalarında rehber doküman olması sağlanır.

Uygulama

Danışmanlık ve Gelişim Süreci

Danışmanlık projesi, yapılacak çalışmaların detaylarını içeren "Proje İş Planlarına" göre yürütülür. İşletmenin gelişim süreci, bu iş planları doğrultusunda aşağıdaki temel çalışmalar esas alınarak ilerletilir.

6 başlıktan oluşan bu temel esasları, yeniden yapılanma sürecinde, üst yönetimin, yöneticilerin ve çalışanların benimsemesi, anlaması, desteklemesi, ve uygulaması danışmanlarımızın asıl hedeflerindendir.

2- Organizasyon Yapısının Düzenlenmesi

3- Çalışma Sistemi ve Süreçlerin Geliştirilmesi

4- İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

5- Yönetim Tarzının Geliştirilmesi

6- Kurum Kültürünün Geliştirilmesi

Sonuç

Danışmanlık Sonuç Raporu Sunulması

Danışmanlık projeleri, sözleşmede belirtilen süre ve çalışmalar tamamlandıktan sonra sonlanmış olur.  "Danışmanlık Sonuç Raporu" hazırlanır. 

İş planındaki hedefler, proje sonundaki çıktılar ve başlangıçta oluşturduğumuz yol haritasının değerlendirilmesi yapılır. Proje iş planındaki "Geliştirme Maddeleri" nin her biri için değerlendirme ve sonuçlar raporda belirtilir.

Üst yönetime, "Danışmanlık Sonuç Raporu"  toplantı ile detaylı bir şekilde sunulur. İşletmenin, kurulan yeni yapısının devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlaması için  yapması gerekenler, özet bir iş planıyla aktarılır.

Danışmanlık sonunda rapor sunumu.

 Danışmanlık projelerinin başarıyla sonuçlanmasında üst yönetim ve çalışanların değişime hazır olması, direnç göstermemesi, projeyi benimsemesi, içselleştirilmesi ve kurulan sistemin her aşamada uygulanması çok önemlidir. Yeni yapının/sistemin sürdürülebilir olması ve kurum kültürü haline gelmesi aynı hassasiyetin gösterilmesini gerektirir. 

bottom of page