+90 212 603 23 23

Sosyal Medyada Biz}

Prof. Dr. MEHMET MELEMEN-CV

mehmet-melemen Prof. Dr. Mehmet MELEMEN

Dış Ticaret Uzmanı

 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bil. MYO

Dış Ticaret Öğretim Üyesi

10 . 02 . 1971 – TARSUS

Adres ( üniv. ) : Soğanağa Nur Sokak No : 9-11 Beyazıt / İstanbul

e-mail :drmelem@gmail.com

Tel :0532-264 72 65
0212-517 20 14-15-16 (üniv.)
Fax :0212-516 22 94

____________________________________________________________

DOÇENT                    :Aralık 2007 (Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı)

YARD.DOÇENT          :Ekim 2002 (Marmara Üniv.Sosyal Bil. MYO)

DOKTORA                 :Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat

Politikası Ana Bilim Dalı

Tez Konusu : Türkiye’de KOBİ’ lere Yönelik İhracat

Teşviklerinin Etkinliğini Artırıcı Bir Model Olarak Sektörel

Dış Ticaret Şirketlerinin İncelenmesi

1996 – 2000

Y.LİSANS                       :Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası

İktisat Ana Bilim Dalı

Tez Konusu : İhracat Teşviklerinin Avrupa Birliği Üyesi

Ülkelerdeki Uygulamaları ile Türkiye Uygulamasının

Mukayese Edilmesi

1994 – 1996

LİSANS                            :Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

1988 – 1993

EĞİTİM VERİLEN KURUMLAR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL
BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU :Dış Ticaret Öğretim Üyesi (1994 -kadrolu)
DIŞ TİCARET BL.  İhracat, İthalat ve Kambiyo Uygulamaları

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANA BİLİMDALI
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
BİLİM DALI Y.L.(TEZLİ-TEZSİZ ) :Uluslararası Ticaret
(2000 )
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANABİLİM DALI
ULUSLARARASI TİCARET VE PARA
YÖNETİMİ BİLİM DALI Y.L.(TEZSİZ) : İhracat ve Kambiyo Mevzuatı
Uygulamaları
(2006 2008 )
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ :Dış Ticaret Mevzuatı ve
MYO DIŞ TİCARET Uygulamaları,Uluslararası Ticarette
Temel Kavramlar Kambiyo ve
Gümrük
(1998 –  )
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ : Kambiyo ve Dış Ticaret
SOSYAL BİL.ENSTİTÜSÜ (2002-  )
TİCARİ BİLİMLER ANA BİLİM DALI
ULUSLARARASI TİCARET BİLİM DALI Y.L.
FATİH ÜNİVERSİTESİ SOS.BİL.MYO. : Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ Teşvik ve Kredileri
(2008-)


ESERLER LİSTESİ:

  1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

D1. Melemen, M. ve Gülhan, G., “Bavul Ticaretinin Karşılaştığı Engeller ve Çözüm Önerileri”, Sosyal Bilimler Dergisi (Sütçü İmam Üniversitesi), Sayı 2, Cilt 1, 1-7 (2004).

D2.Melemen, M., “Uluslararası Ticarette Usulsüz İşlemler ve Hayali İhracat”, Vergi Sorunları, Sayı 198, 89-98 (2005).

D3.Melemen, M., “Türk İhracat Şirketlerine İnternetin Katkıları Üzerine Bir Saha Araştırması”, Öneri, Sayı 25, Cilt 7, 1993-198 (Ocak 2006).

D4.Melemen, M., “Türkiye İhracatının 2003, 2004 ve 2005 Yıllarındaki Yüksek Artışının Nedenleri Üzerine Bir Saha Araştırması”, Öneri, Sayı 26, Cilt 7, 1993-198 (Haziran 2006).

  1. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

E1.Melemen, M., “Dış Pazarlara Açılan Küçük ve Orta Boy İşletme(KOBİ)’lerin İhracatta Karşılaştıkları Engeller ve Çözüm Önerileri”, 1.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 11-12 Aralık, İstanbul, 2004.

F1. Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitaplar:

F1.1.Melemen, M. ve Pirtini S, “İhracat Uygulamaları, Pazarlama Yönlü Bir Yaklaşım”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, (2004).

F1.2.Melemen, M., “Uluslararası Ticarette Yazışma Teknikleri”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, (2005).

F1.3.Melemen, M., “Uluslararası Ticarette Yükselen Pazar Ekonomisi : ÇİN”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, (2007).

F2. Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta Bölüm

F2.1.Melemen,M., “Küreselleşme ve Türkiye :Küreselleşme Önündeki Tarife Dışı Engeller ve Türkiye Uygulamaları”, “Küreselleşme Üzerine Notlar, ( E.D.:Oğuz Kaymakçı), 17.Bölüm, 5.Kısım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.429-449, (2007)

F2.2. Melemen, M., “The Cultural Effect of International Trade and Turkey”, Globalization and Nation State, ( E.D.:Oğuz Kaymakçı), 4th Unit, Ekin Kitabevi, ss.65-97., Bursa, (2007).

F3.Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Ders Kitabı

F3.1.Melemen, M, “Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri”, Türkmen Kitabevi, İstanbul (2003).

F3.2. Melemen, M, “Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri”, Türkmen Kitabevi, İstanbul (2008)

F4. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler

F4.1.Melemen, M., “Dalgalı Kurun Dış Satıma Etkisi (Devalüasyon ve Dış Ticaret), Vergi Sorunları Dergisi, Nisan 2001, Sayı :151, s.170-172, (2001).

F4.2.Melemen, M., “İhracatçının Sıklıkla Yaptığı Hatalar”, Hedef Dergisi, 15 Temmuz-15 Ağustos, s.66-67, (2004).

F4.3.Melemen, M., “KOBİ’lerde Eleman Sürekliliği ve Nöbet Devir Sistemi”, Hedef Dergisi, 15 Temmuz- 15 Ağustos, s.72-73, (2005).

Yabancı Dil : İngilizce (KPDS : 72)

Ekler :

-Gümrük Müşavir Yardımcı Belgesi (1992)

– KOSGEB’de  Dış  Ticaret Seminerleri

-Superonline İnternet Sertifikası ( 2002 )

– Asliye Ticaret Mahkemesinde  Bilirkişilik

– KOBİ’lere Dış Ticaret Sistemi Kurulması

CV İndirmek İçin TIKLAYINIZ!