top of page

İşletmeleri Yenilikçi İşletmeye Dönüştürmek


  • Yenilik yapmak ekonomik bir mecburiyettir.

  • Sistematik bir çalışmayı gerektirir.

  • Çalışanlarımızın merak güdülerini ve motivasyonunu teşvik etmeliyiz.

  • İşletmelerimizin Core Competence (Temel Yetkinlik) sahip olması gerekiyor.

  • Çarpraz fonksiyonel takımların oluşturulması gerekir. (Proje takımlarının içine farklı uzmanlıkları olan çalışanlar dahil olmalı. Cross Functional Teams)

  • Güçlü bir Enformasyon Teknoloji altyapısına sahip olması gerekir.

  • Yenilikçi bir işletmeye dönüşmek için SABIR gerekir. Sistematik, planlı, azimli ve sabırlı çalışarak sonuca ulaşılabilir.


bottom of page