+90 212 603 23 23

Sosyal Medyada Biz}

Nihat TURHAN-CV

nihat-turhan

Nihat TURHAN

Dış Ticarette Finansman Sağlama Danışmanı                        

 

1960 yılında Siirt’in Kurtalan ilçesinde doğdu.  Orta eğitimini Çankırı, liseyi İstanbul/Çatalca, yüksek öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’de tamamladı. İş hayatına Halk Bankası Karaköy Şubesi Dış İşlemler Bölümünde başladı. Daha sonra sırasıyla: Arap Türk Bankası, The Chase Manhattan Bank,  Osmanlı Bankası, Bayındır Bank, Anadolu Bankası, GSD Yatırım Bankası gibi özel bankalarda; Dış İşlemler ve Mevzuat Departmanlarında yöneticilik ve müdürlük yaptı. Bu süreç içinde, bankalarda, reel sektörde ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Yüksek Lisans Programlarında “Dış Ticaret” ve “Dış Ticaretin Finansmanı” konularında eğitim ve ders verdi.

Halen bu alanda danışmanlık hizmeti ve eğitim vermenin yanı sıra Doğuş Üniversitesinde Lisans/Ön Lisans, Bahçeşehir Üniversitesinde Yüksek Lisans Programlarında  öğretim görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.

e-mail Adresi            :   turhan.nihat@hotmail.com

GSM                                    :    (0532)  547 97 86

Yayınlanmış Eseri         :    “DIŞ TİCARET VE AKREDİTİFLİ İŞLEMLERİN ULUSLAR ARASI UYGULAMALARI KILAVUZU”  adlı kitap

AKREDİTASYON

İhracatta Yönelik Devlet Yardımları “İhracat 2007/3” Sayılı Tebliğ kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığı/İGEME tarafından desteklenen eğitimlerde, eğitim verme konusunda Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından akredite edilmiştir.

EĞİTİMCİLİK KİMLİĞİ;

 • İstanbul Ticaret Üniversitesinde akşamları açılan Yüksek Lisans ve Lisans Programında “Dış Ticaret” ve “Uluslararası Ticaretin Finansmanı” dersinde, Öğretim Görevlisi Olarak (2001-2010)
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde akşamları açılan “Dış Ticaret Yetiştirme ve Geliştirmeye yönelik eğitim programında “Dış Ticaret ve Ülkemiz İthalat İhracat Uygulamaları” “Dış Ticaretin Finansmanı”  “Eximbank Kredileri ve Sigortası”  konularında eğitmen olarak(2001-Devam)
 • Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu “Dış Ticaret Uygulamaları” ve “İthalat İhracat Rejim Kararı” öğretim görevlisi olarak 2007-Devam)
 • Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Programlarında “Uluslararası Ticaret ve Finansmanı” derslerinde Öğretim Görevlisi olarak (2016- Devam)

EĞİTİM VERDİĞİ KURUMLAR VE EĞİTİMİN ADI;

 ÖZEL SEKTÖR EĞİTİMLERİ;

 •  İstanbul Ticaret Odası, Dış Ticaret Enstitüsü tarafından düzenlenen Dış Ticaret Sertifika Programlarında, “Dış Ticaret”, “İthalat İhracat Uygulama Esasları”, “Dış Ticaretin Finansmanı” konularında eğitmen olarak (1997-2001)
 • İstanbul Ticaret Üniversitesinin düzenlemiş olduğu Dış Ticaret Sertifika Programlarında “Dış Ticaret, Dış Ticaretin Finansmanı”, “Eximbank Kredileri ve Sigortası” konularında eğitmen olarak(2001- Devam)
 • Marmara Üniversitesinin Düzenlemiş olduğu Dış Ticaret Sertifika Programında “Akreditifli Ödeme Sistemi ve Akreditif Okuma Yöntemleri” eğitmen olarak (2013-Devam)
 • İnka Eğitim ve Danışmanlık firmasının düzenlemiş olduğu “Dış Ticaret”, “Dış Ticaretin Finansmanı” “Teşvik Mevzuatı” konularında eğitimler ve 72 saatlik “Dış Ticaret Sertifika Programı” (2001)
 •  İstanbul Yüksek Ticaretçiler Vakfında 72 saatlik “Dış Ticaret Sertifika Programı” (2004)
 • Genç Girişimciler Kulübünde 72 saatlik 3 dönem “Dış Ticaret Sertifika Programı” (2004-2005)
 • Marmara Sanayiciler İş Adamları Derneği Şirket Yönetici/Sahipleri’ne yönelik “Dış Ticaret ve Karşılaşılan Riskler” (2006)
 • Gümrük Müşavirliği Derneğinde “Kambiyo Mevzuatı” semineri (2001 yılından beri açılan tüm A-B karnesi programlarında)
 • Arçelik, Şişecam, JTI/İzmir, Erdemir gibi çeşitli kuruluşlara kurum içi “Dış Ticaret” eğitimleri (2002-2005)
 • Kimberly-Clark/Turkey “Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi” kurum içi eğitim (2008)
 • Biyoderm- “İhracat İşlemleri” kurum içi eğitim(2009)
 • Gelişim Platformu tarafından düzenlenen Dış Ticaret Sertifika programlarında “Kambiyo Mevzuatı” “Dış Ticaretin Finansmanı” ve “Akreditif İşlemleri” konularında eğitimci olarak (2007 Devam)
 • ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. firması Dış Ticaret ve Pazarlama bölümü çalışanlarına yönelik “Dış Ticaret Uygulamaları”, “Akreditifli İşlemlerinin Uluslar arası Uygulamaları/UCP 600 Maddeleri”, “Dış Ticaretin Finansmanı” konularında Kurum içi eğitim 6 gün (Ocak 2013)
 • KOSGEB Tarafından KOBİ kapsamındaki firmalara yönelik düzenlenen Uzun dönemli eğitimlerde “Dış Ticarette Ödeme/Teslim Şekilleri ve Kambiyo Mevzuatımız” Eğitimi (Eğitimler devam etmektedir.)
 • KOSGEB tarafından KOBİ kapsamındaki firmalara düzenlenen Dış Ticaret seminerlerinde “Dış Ticaret Uygulamaları” “Dış Ticarette Akreditif Uygulamaları”“Dış Ticaretin Finansmanı” konularında eğitimler (Eğitimler devam etmektedir.)
 • Uzunköprü/Edirne Ticaret Odası tarafından düzenlenmiş olan “Dış Ticaret Uygulamaları” semineri (Ekim 2014)
 • Tekirdağ ABİGEM tarafından düzenlenmiş olan “Dış Ticaret Uygulamaları” eğitimi 3 gün (Ekim 2014)
 • İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş olan “Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri” semineri (Ekim 2014)
 • ABİGEM tarafından KEŞAN, KIRKLARELİK, LÜLEBURGAZ, UZUNKÖPRÜ ve TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI’ında düzenlenmiş  olan Dış Ticaret Uygulamaları eğitimleri 3’er gün (Mart –Haziran 2015)
 • TRAKYA KALKINMA AJANSI destekli ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI’nda düzenlenmiş olan 6 günlük DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI (1 yıl için de 4 program)
 • İSDEMİR/İskenderun Demir Çelik Firmasına Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Akreditif Okuma Yöntemleri eğitimi (Mart 2017)

 BANKA EĞİTİMLERİ;

 • Fortisbank “Döviz Exim kredileri“, “Sermaye Hareketleri”,İthalat İhracat ve “Görünmeyen İşlemler” “İleri Dış Ticaret ve Teşvik” konularında her bir eğitimden 7-8-program(2006-2008)
 • Vakıfbank “Döviz Kredileri” ve “Dış Ticaret Finansman Yöntemleri” konularında her birinden 3’e program (2007)
 • Albaraka Türk Şube Operasyon ve Pazarlama Yöneticilerine  yönelik “Dış Ticaret” Eğitimi 3 program(2008)
 • HSBC Bank “Dış Ticaret”, “Döviz Kredileri”,Yurt Dışı Garanti Mektupları” konularında 8-10 program(2008)
 • Şeker Bank “Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı” konularında eğitim 3-4 program(2009)
 • Halk Bankası Müfettiş Yardımcılarına yönelik Dış Ticaret ve Döviz ve Eximbank Kredileri eğitimi (2010)
 •  Halk Bankası Pazarlama Bölümü Çalışanlarına “Döviz/Eximbank Kredileri ve Banka Garantileri” eğitimi (20 Program 2010-2011)
 • Akbank Pazarlama Bölümü Çalışanlarına “Dış Ticaretin Ülkemiz ve Uluslararası Uygulamaları”                    4 Program(2011)
 • Finans Bank Çalışanlarına “Dış Ticaret Hukuku” eğitimi (2012)
 • Türkiye Kalkınma Bankaları Birliği’nde (TKBB) “Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansman Ürünlerinin Satış ve Pazarlanması” eğitimleri (2013 Devam)
 • KUVEYTTÜRK Pazarlama Bölümü Çalışanlarına “Dış Ticaret Ürünleri Pazarlama Yöntemleri” eğitimi 12 program (2012-2015)
 •  KUVEYTTÜRK İç Kontrol Bölümü Çalışanlarına “Dış Ticaret Ürünleri ve Banka Uygulamaları” eğitimi 2 program (2017)
 • Halk Bankası Ticari Pazarlama çalışanlarına “Döviz-Exim ve Gayri nakdi Krediler” Eğitimi (2018-Devam)

 EĞİTİM KONULARI

 • DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 • DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ VE FİYATLAMA
 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE RİSKLER
 • DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE YÖNETİMİ
 • DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE FİNANSMAN ÜRÜNLERİ
 • AKREDİTİFLİ İŞLEMLERİN ULUSLAR ARASI UYGULAMALARI VE RİSKLER (UCP 600 Madde Yorumları ve Uygulamaları)

İndirmek İçin TIKLAYINIZ!