+90 212 603 23 23

Sosyal Medyada Biz}

KURUMSALLAŞMA

KURUMSALLAŞMA

“Kurumsallaşmak ve insana verilen değeri artırmak” ulaşmamız gereken hedeftir.

Kurumsal kimliğe sahip olmaya çalışmak için çalışanlarımızı sorumlulukları dâhilinde görevlendirmek verecekleri hizmetin kalitesine dikkat etmelerini sağlamak onlardan yetkileri dâhilinde sorumluluk beklemek veya onlara sorumlulukları dâhilinde yetki vermeyi gerektirmektedir

. Bu çerçevede, kuruluşları durağan bir unsur olarak görmemek ve onların da zaman içinde değişim gösterdiğini kabul etmek gerekmektedir. Ancak, bu değişim sürecinde bazı kuruluşlar süreklilik kazanırken, bazılarının yaşamları kurumsallaşamamaları yüzünden kısa sürmektedir. Bunun en büyük nedeni; değişen çevre koşullarına gösterilen direnç, yeniliklere ve değişime açık olmayan yönetim, stratejik düşünememe, iyi bir bilgi sisteminin kurulamamış olması, çevredeki değişim ve baskılara uyulmamasıdır.

Kurumsallaşmanın ana sonucu, kuruluşların değişim eşliğinde de olsa sürekliliklerini ve hayatta kalmalarını sağlamaktır. Kurumsallaşmada önemli olan; uzun vadeli stratejik unsurlara önem verilerek, güçlü, çevredeki değişime duyarlı, yenileşmeye açık, etkili bir örgüt yapısının oluşturulmasının yanı sıra, bu yapının ihtiyacı olan, uzun süreli ve istikrarlı bir yönetim felsefesinin, etkin bir bilgi sisteminin ve örgüt kültürünün oluşturulması gerekmektedir. Ancak, Kurumsallaşmanın her şeyin kurallara bağlandığı bir sistem olarak görülmemesi gerekmektedir. Bu sistem içinde, sürekli iyileştirme anlayışıyla ortak çabaların ve insan faktörünün ön plana çıkarılması önem taşımaktadır.

Çalışanın firmadan istekleri

Kurumsallaşmanın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kişiler ön planda olmaz,
 • Faaliyetler kişiselleştirilmez, sistemleştirilir.
 • Firma uzun ömürlü olur.
 • Tecrübeler sisteme aktarılır.
 • Müşteri ilişkileri güçlü olur. Müşteri memnuniyeti sağlanır.
 • Firma bilinir.
 • Ürünü daha pahalı satar.
 • Firmanın finansı güçlenir.
 • Ortakların memnuniyeti sağlanmış olur.

Kurumsallaşma nasıl oluşur?

 • Yetki ve sorumluluklar net bir şekilde belirlenmelidir.
 • Tüm faaliyetlerde standardizasyon sağlanmalıdır.(müşteri iliş, ar-ge gibi)
 • Etkin bir liderlik kültürü olmalıdır.
 • Firma ön plana çıkarılmalıdır.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi geliştirilmelidir.
 • İdare yönetimde adaletli davranmalıdır.
 • Personel ve kurumun ortak hedefleri olmalıdır.
 • Personel memnuniyeti mutlak sağlanmalıdır.
 • Firma hedeflerle çalışmayı bilmelidir.
 • Firmanın dokümantasyon yapısı güçlü olmalıdır.
 • Uzun vadeli strateji ve politikalarının oluşturulması gerekmektedir.
 • Fiziksel algılama firmayı hatırlatmalıdır.

Kurumsallaşma sürecinde kuruluşların çevresel faktörlere bağlı olarak, örgüt yapısında ve sistemlerinde bazı düzenlemelere gitmeleri, amaçlarına uygun, dinamik ve çevreye karşı duyarlı, esnek bir yapı geliştirmeleri için yapılması gereken çalışmalar yönetim kademesinden başlamalıdır. Yöneticilerin örgütü yönetmedeki başarısı kurumsallaşma sürecini etkilemektedir.

Örgüt içi uyumun sağlanmasında öncelikle, örgütün mevcut durumunun ele alınması, amaçlarının saptanması, amaca ulaşmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için kuruluş tarafından, organizasyon şemasının oluşturulması; iş yapma sisteminin ve iş akışlarının yazılı hale getirilmesi; iş profillerinin hazırlanması; işin yapılmasına yönelik prosedürlerin, el kitaplarının ve talimatların hazırlanması; etkin raporlama sisteminin kurulması; iş etüt ve analizlerinin yapılarak iş değerlendirme ve performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulması; görev ve sorumlulukların tanımlanması ve yetkilerin belirlenerek yazılı hale getirilmesi; kariyer planlarının yapılması; her türlü bilginin yazılı hale getirilmesi ve bunların sürekli olarak güncelleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, örgüt içi bilgi akışının sağlanarak birimlerin sistemli ve etkin çalışması sağlanmalıdır. Bu çerçevede, yönetici ve çalışanların işlerini bilen kişilerden oluşması ve kuruluşun bilgiye dayalı bir sistem içinde sürekli araştırma yapılarak ve yeniliklerin takip edilmesi suretiyle çalışılması esas olmaktadır. Bilgiye dayalı yönetim, çalışanların belirli amaçlara ulaşmak için bilgiyi paylaşma ve öğrendiklerini üstlendiklere işlere uygulama süreçlerini içermektedir. Bilgi temelli sistemler yoluyla kuruluşlar yaşamlarını uzun yıllar sürdürebilmektedirler (Uzunçarşılı, Toprak ve Ersun 2000).

Bilgi sistemini oluşturmak için çalışanlara, örgütün amaçları, işleyiş düzeni, görev ve yetki tanımları, iletişim kanalları, çalışma koşulları hakkında bir örgüt içi eğitimin verilmesi gerekmektedir. Kurumsallaşmış kuruluşlarda eğitim faaliyetleri süreklidir. Bu eğitimin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, çalışanları bilinçlendirmekte ve bağlılık duygusunu artırmaktadır.

Kurumsallaşmış firmalarda çalışanların uyması gereken etik kurallar

 • Profesyonel ve özel hayatınızda insanlara en iyi şekilde davranınız.
 • Sistemin gereklerini yerine getirmek
 • Çalıştığınız kurumdaki özel bilgileri ima yoluyla bile olsa asla dışarıya sızdırmayınız.
 • Bulunduğunuz pozisyonu kesinlikle kendinize kurum içinde menfaat sağlamak için kullanmayınız.
 • İşinizle ilgili bütün kanun ve düzenlemeleri takip ediniz.
 • Kişisel gelişmesine dikkat eder.
 • İşvereninize her ne koşulda olursanız olun gönülden bağlı kalınız.

1.Firma kültürü oluşturma çalışmaları

Kılık-kıyafet ve dış görünüş

İç ve dış müşteriye davranma şekli, müşteri odaklı kültür

Verilere dayalı karar verme kültürü

Firmayı sahiplenme ve liderlik kültürü

Çözüm ve öneri geliştirme, faydalı olma kültürü

Geziler, sosyal aktiviteler, sporlar personel iletişimi kültürü

Toplantı kültürü

Sürekli gelişme kültürü

Kişisel gelişim ve kendini aşma kültürü

Ödül ve ceza sistemi

Firma hedeflerinin toplum faydasına olan kısımları

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE EN ESKİ FİRMALAR

 Türkiye’nin eski firmaları

Türkiye’nin sektör sektör en eski firmaları aşağıdadır

Otomotiv Sek. Köklü Firmaları
Firma Adı Kuruluş Tarihi
T.Traktör 1954
Ford Otosan 1959
ASKAM 1964
AIOS 1966
M. Benz Türk 1968
İlaç Sektörünün Köklü Firmaları
Firma Adı Kuruluş Tarihi
Abdi İbrahim 1912
Mustafa Nevzat 1923
Merkez Lab. 1934
Eczacıbaşı 1942
Bio Farma 1953
Gıda Sektörünün Köklü Firmaları
Firma Adı Kuruluş Tarihi
Hacı Bekir Lokum 1777
Vefa Bozacısı 1870
Çöğenler Helvacısı 1883
Hacı Abdullah 1888
Koska Helvacısı 1907
Türkiye’nin En Köklü Bankaları
Banka Adı Kuruluş Tarihi
Ziraat Bankası 1863
İş Bankası 1924
Ekonomi Bankası 1927
Halk Bankası 1938
Vakıflar Bankası 1954

Türkiye’nin en eski 5 firması

1.Hacı Bekir lokumları     1777

2.Ziraat Bankası                1863

3.Vefa Bozacısı                  1870

4.Çöğenler Helvacısı       1883

5.Hacı Abdullah               1888

Dünyadaki En Eski Şirketler

1-Japonya: Kongo Gumi:578 Yılında Kurulmuş Olan Şirket İnşaatla Uğraşıyor.(49.Kuşak Yönetiyor)

2-Japonya: Hosbi:718 Yılında Kurulmuş Olan Şirket Konaklamayla Uğraşıyor.(46.Kuşak Yönetiyor.)

3-Fransa: Chaten De Goulaine:1000 Yılında Kurulmuş Olan Şirket Müzecikle Uğraşıyor.

4-İtalya: Barone Rıcasoli:1141 Yılında Kurulan Şirket Şarap ve Zeytinyağı İle Uğraşıyor.

Uzmanlara göre Japon toplumunun felsefesini oluşturan birlikte hareket etme, başarı durumunda ödülü tüm ekibe dağıtma ve ‘’birimiz hepimiz için’’ ilkesi gibi toplumsal özelliklerin işletmelere uygulanması da bu sonucu belirginleştiriyor.

Avrupa’daki ve Türkiye’deki Köklü Şirketlerin Yaşamasına Kaynaklık Eden En Önemli Etkenler Arasında; İşbirliği, Destek Verme, Sadakat Gibi Temel Kültürel Öğeler Yer Alıyor. Bunun Yanında Çoğunluğunun Aile Şirketi Olması da Diğer Bir Önemli Etken

Kaynak: Engin KARAMAN/ YÖNETİM DANIŞMANI

25 Nisan 2016
2.697 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN