+90 212 603 23 23

Sosyal Medyada Biz}

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO Nedir?1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization)Uluslararası Standard Organizasyonudur.TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir.EN Nedir?EN (Europeane Norm),Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi

Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standartlar haline gelmiştir.

TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9000 Standartlarının Gelişimi

-1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)

-1968’de AQAP Standartları(NATO üyesi ülkelerde)

-1979’da BS 5750(İngiltere’de)

-1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)

-1988’de EN 29000 standartları(CEN tarafından)

-1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı

-1991’de TS-EN-ISO 9000

-1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)

-1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.

-2000’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.

TS-EN-ISO 9000:2000 Serisi

TS-EN-ISO 9000 standartları dört temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar;

TS-EN-ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemler.-Temel Kavramlar,Terimler

TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar

TS-EN-ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistemi Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz

EN-ISO 19011:2000 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz’dur.

Kalitenin Tanımı

Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi.

Kullanıma uygunluktur.(Dr.J.M.JURAN)

Şartlara uygunluktur.(P.B.CROSBY)

ISO 9000 İle İlgili Bazı Tanımlar:

Proses: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

Ürün: Bir prosesin sonucu.

Sistem Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.

Yönetim Sistemi: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.

Kalite Politikası: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.

Kalite Yönetimi: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler.

Sürekli İyileştirme: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.

Verimlilik: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

Not: ISO 9001 Belgesi tam olarak uygulayarak almak firmanıza hem büyük faydalar sağlayacak hem de piyasada prestijinizi artıracaktır.

 

NEDEN TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

İçinde yaşadığımız ortamda rakiplere göre farklılık getirecek, artı değerler kazandıracak ve rekabet gücünü arttıracak Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri ve ISO 9001 Standardı’na uygun Kalite YönetimSistemi’nin avantajlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

 • Çalışanlarda kalite bilincinin oluşması ve artış sağlaması
 • Pazarlama faaliyetlerinde düzen oluşturulması, rakiplerden farlılık sağlanması
 • Müşteri memnuniyetinde artış sağlanması
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespiti ve dağıtılması sonucunda  personel arasında faaliyetlerin gerçekleşmesi aşamalarında kolaylık sağlanması
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
 • Girdi, üretim ve son kalite kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
 • İşletmenin piyasa itibarında değer ve prestijinin artması
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması
27 Temmuz 2015
2.290 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN