+90 212 603 23 23

Sosyal Medyada Biz}

Eğitimler

Eğitimin Amacı: Programa katılan firmaların ihracatı ve ihracatta verimliliği arttırmayı sağlayacak yol ve yöntemleri kazandırmaktır. Eğitmen: Prof. Dr. Mehmet MELEMEN Konular: İhracata başlamadan neler yapılmalıdır? Yeni Müşterilere nasıl ulaşılır? Pazar Analizleri Yurtdışıyla Yazışma Yaparken dikkat edilmesi gerekenler İhracatta Etkili Yazışma...
Eğitimin Amacı: Kurumların, bir ekip oluşturmak için sadece çalışanları belirlemesi ve onlara görevler vermesi yeterli değildir. İlerleyen süreçte birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için ekip yönetiminin kurum tarafından etkin bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli...
Eğitimin Amacı: Kurumsallaşma, kuruluşların (özel ve kamu) piyasanın ve günün koşullarına uygun yönetim ve organizasyon yapılarını oluşturarak gerekli sistemleri kurmaları, kuruma özgü davranış, norm, standart ve ilkeleri belirleyerek bunları yazılı hale getirmeleri ve bir bütün olarak uygulamala-rıdır. Belirlenmiş olan kuralların,...
Eğitimin Amacı: Programa katılan idari personel, çalışmalarındaki etkenliği ve verimliliği arttırmayı sağlayacak yol ve yöntemleri kazandırmaktır. İçerik: Tanışma, kavramların tanımlanması: verim, verimlilik, etkinlik nedir? İdari personelin işlerinin tipik özellikleri Verimsizliğe yol açan yönetim hataları Personelden kaynaklanan verimsizlik türleri Verimliliği arttırmaya...
Eğitimin Amacı: İşletmenin satış ve pazarlama departmanı çalışanlarına markanın değerini, marka oluşturma sürecini ve markalaşmanın gerekliliğini aktarmak ve markaların sağlıklı yönetimini sağlamak. İçerik: Marka nedir? Markalaşma süreci Marka özü Somut ve genişletilmiş ürün Marka konumlandırma Marka- fiyat algısı Fiyat stratejileri...
Eğitimin Amacı: İşletmenin reklam ve pazarlama departmanı çalışanlarına pazarlama ve reklam faaliyetlerinin stratejik nedenlerini, uygulama süreçlerini ve sonuçlarını ölçme değerlendirmeyi aktarmak ve bu konudaki çalışmaları bütünsel değerlendirme yetkinliğini kazandırmak. İçerik: Pazarlama karması Pazarlama ile satışın farkı Pazarlama stratejileri Dağıtım stratejileri...
Eğitimin Amacı: Stres, modern çağın insanlığa en büyük armağanıdır. Yasamın getirdiği değişikliklere ayak uydurmaya çalışırken dengeyi sağlayabilmek; strese sebep olan faktörlerin karsısında farkındalığı arttırır. Bu nedenle katılımcılara stresin özel ve is hayatında ortaya çıkardığı olumsuz yansımalarını en aza indirgemenin profesyonel...
Eğitimin Amacı: Şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu tip yöneticiler yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunacaklardır. İçerik: Yönetici kimdir? Lider kimdir?...
Günümüzde verimli çalışma gerekliliği, dolayısı ile zamanın etkin kullanımı her meslekten insanın öncelikli konusu haline gelmiştir. Çalışanlar belli bir zaman içerisinde ya daha fazla iş yapmak ya da aynı işi daha kısa zamanda yerine getirmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden zamanın...
İşletmelerin müşterilerle olan ilişkilerinde müşteri tatmini sağlamasını, müşterinin yaşam boyu değeri temelinde müşterilerle stratejik ilişkiler gerçekleştirmesini ve ilişkileri yönetmesini amaçlayan ve bunu yaparken de tekno-lojiden yararlanan yönetim stratejisi CRM (Customer Relation Management) yani Müşteri İlişkileri Yönetimi’dir. Bu stratejik yönetim için...
Uyku dışında zamanımızın büyük bir bölümü diğer insanlarla iletişim halinde geçmektedir. İnsanlarla yanlış ile-tişim kurma iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır. Bu...
Katılımcıların, çalıştıkları kurumun büyük bir parçası olduklarını göstererek, kurumlarıyla aynı misyon ve vizyonu benimsemeleri ve aynı hedefe hizmet ettiklerinde hem kendilerine hem de kurumlarına artı değerler katacaklarını göstererek aidiyet duygularını geliştirmek amaçlanmaktadır. İçerik  Kurum hedeflerinin tespiti  Üst yönetimin...
Sonraki Sayfa »