Yeni Teşvik Yasası Açıklandı… | Ayyıldız Danışmanlık; Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlığı

Müşteri Yorumları

NİMET SANAN: Ayyıldız Danışmanlık kaliteli danışmanlık firmalarından 1 yılı geçkin süredir Mehmet Hilmi İÇTÜZER beyefendi ile çalışma şansımız oldu firmamıza katkı

ZEHRA DUYA: Merhabalar, Öncelikler Abdullah Öngün hocamıza vermiş olduğu değerli bilgi ve eğitimi için çok teşekkür ediyorum.Düzenlenmiş olan seminerler sayesi

Samet MATUR: çok mükemmel bir eğitimdi. Engin KARAMAN hocamız mükemmel bir insan 2 günde bizi 2 yıl ileriye götürdü. teşekkürü bir borç biliriz. Loris Perfume

Yeni Teşvik Yasası Açıklandı…

Yeni sistemde, öncelikle cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin ülkemizde yatırım ve üretiminin artırılması hedefleniyor. Yeni teşvik sistemi 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL – Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Yeni Bina’da Yeni Teşvik Paketi’ni açıkladı. Başbakan Erdoğan yeni teşvik sistemini açıkladıktan hemen sonra değerlendirmeler yapan uzmanlar, yeni yapılanmanın analitik ve şimdiye kadar en kapsamlı teşvik sistemi olduğunu ifade ettiler.

Başbakan Erdoğan’ın açıklamaları çerçevesinde yeni Teşvik Paketi’nin ayrıntıları şöyle:
Öncelikle, bu yeni sistemle, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin ülkemizde yatırım ve üretiminin artırılmasını hedefliyoruz.
Yeni teşvik sistemi 4 ana bileşenden oluşuyor
-Genel Teşvik Uygulamaları
-Bölgesel Teşvik Uygulamaları
-Büyük Ölçekli Yatırımların  Teşvik Uygulamaları
-Stratejik Yatırımların Teşvik Uygulamaları
Yeni sistemle, yatırım yapacak olanlara, Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (asgari ücret üzerinden), Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve KDV İadesi Desteği sağlanacak.
Sanayinin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak Stratejik Yatırımları özellikle desteklenecek, böylece, ithal etmek zorunda kaldığımız malların ülkemizde üretimini teşvik etmiş olacağız. Bu kapsamda yatırım yapılacak yere girişimci karar verecek. Bu çerçevede, hangi ilde yapılırsa yapılsın Stratejik Yatırımlar aynı desteklerle ve aynı koşullar altında teşvik edilecek.
 -Hangi iller kaçıncı bölgede yer alıyor-    
  Yeni Teşvik Sistemi’nin 1. Bölgesinde Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla bulunurken, 2. Bölgede Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova yer aldı.    Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak ve Zonguldak 3. Bölgeyi oluşturdu. 4. Bölgede Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize ve Sivas yer aldı. 5. Bölgeyi Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat, 6. Bölgeyi ise Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van oluşturdu.
Savunma, havacılık ve uzay yatırımları
Savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar ile, otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri ve rüzgar tüneli yatırımlarının, yatırım yerine bakılmaksızın, 5’inci bölge desteklerinden yararlanmasını getiriyoruz. Özellikli eczacılık ürünleri olan, biyoteknolojik ve onkolojik ilaçlar ile, kan ürünleri üretimine yönelik yatırımların, yatırım yeri dikkate alınmaksızın, aynı şekilde 5’inci bölge desteklerinden yararlanmasını sağlıyoruz.
Eğitim yatırımları 
Eğitim yatırımlarını da öncelikli olarak destekliyoruz. Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, hangi ilde yapılırsa yapılsın, Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5’inci bölge desteklerinden yararlanacak. Demiryolu ve denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, madencilik yatırımları, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları da aynı şekilde, nerede olursa olsun, 5’inci bölge desteklerinden yararlanabilecek.
İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemi’ne geçiyoruz
Bölgesel sistem yerine, ‘İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemi’ne geçiyoruz. Şurası özellikle önemli: İllerin, bölgesel dağılımdaki yerleri, daha sonra TÜİK’in periyodik çalışmaları sonucunda elde edilecek veriler çerçevesinde gözden geçirilebilecek, bir değişim varsa, illerimizin listedeki yeri de ona göre değişebilecektir. Yani bu sabit değildir, değişkendir. İllerimizi sosyo ekonomik gelişmişliğine göre 6 bölgede sınıflandırdık. Yeni sistemde az gelişmiş illerimize yapılacak yatırımları daha avantajlı şekilde destekleyeceğiz.
Sigorta Primi Desteği
‘6’ıncı bölgede, 31 Aralık 2013 tarihine kadar başlanacak yatırımlarda, Sigorta Primi Desteği 10 yıl süreyle uygulanacak. Bu tarihten sonra başlanacak yatırımlarda ise 7 yıl süreyle uygulanacak. Kurumlar veya gelir vergisi indirim oranları ile yatırıma katkı oranlarını, bölgeler itibariyle yeniden belirledik ve artırdık. Artırılan bu oranlar 2013 yılı sonuna kadar başlayan yatırımlar için geçerli olacak. 7 yıl süreyle sigorta primi işveren desteği sağlanacak, yatırımın katkı oranı yüzde 50 olmak üzere yüzde 90 vergi desteği sağlanacak. Asgari 500 milyon lira seviyesindeki yatırımlar için bina ve inşaatta KDV iadesi uygulanacak.
Vergi indirimi desteği
Yatırımcı, vergi indirimi desteğini, yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da uygulayabilecek. Örneğin, Kocaeli’de yatırımı olan yatırımcı, gidip Muş’a da yatırım yaparsa, yatırıma katkı oranının yüzde 80’ini Kocaeli’den elde ettiği kazancın vergisinden düşebilecek. Bu yeni düzenleme, değişen oranlarda uygulanacak ve 1’inci bölge haricindeki tüm bölgeleri kapsayacak. Altıncı bölgede yatırım yapacak firmaların, yatırımlarının yüzde 50’sine, OSB’lerdeki ise yüzde 55’ine vergiden muafiyet tanınacak.
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak
“Yeni teşvik sistemi, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konulacaktır” diyen Erdoğan, şöyle  devam etti:
“2023’e yürüyen bir ülke olarak, bu yeni teşvik sistemi, inanıyorum ki Türkiye genelinde yatırımı daha da özendirecek; üretim, istihdam, ihracat noktasında Türkiye’yi çok farklı bir boyuta taşıyacaktır. Önceki teşvik uygulamalarında olduğu gibi, bu teşvik uygulamasında da inşallah hedeflerimizi tutturacağız. Bütün bunların ötesinde, bölgeler arasındaki, iller arasındaki gelişmişlik farklarını bu sistemle daha da indireceğiz.
Terör tehdidi  olmasa bölge süratle sıçrayacak
Doğu ve Güneydoğu illerimiz, blok halinde kahverengine boyanmış durumda. Elbette burada on yılların ihmali var. Elbette burada, devletin, hükümetlerin, kurumların, sivil toplumun, sanayicinin, yatırımcının ihmali var. Ama, özellikle son 9 yıl boyunca, bu durumun değişmesinin önündeki en önemli engelin de terör ve terör örgütü olduğunu da ifade etmek durumundayım.
Şu anda bu bölgede terör tehdidi olmamış olsa inanıyorum ki bu bölge süratle sıçrayacaktır. Süratle kendisine yakın bölgelerdeki ekonomik gelişmeyi yakalayacaktır. Ama terör örgütü acımasız olarak bölgesine, bölge insanına ihanet etmektedir. Bölgeye yatırım gelmemesi, bölgede yatırım yapılmaması dolayısıyla bölgenin sorunlarının çözülmemesi için terör örgütü elinden geleni yapıyor. Biz, Hükümet olarak tüm bu engellemeleri aşıyoruz” dedi.
Hiçbir il için özel bir yöntem kullanmadık
Başbakan Erdoğan, yeni teşvik sistemini açıkladığı basın toplantısının ardından soruları yanıtladı. Bir gazetecinin “Tunceli”nin neden 5. bölgede yer aldığını” sorması üzerine, hiçbir il için özel bir kriterin bulunmadığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
“TÜİK’in elinde 61 ayrı kriter var. Yani filancanın tesiri, böyle bir şey söz konusu değil. Bu kriterler neyi gerektiriyorsa, bu kriterlere göre illerimizin sıralaması yapılmış ve bölgeler buna göre belirlenmiştir.
Tunceli de 5. bölgede yerini almıştır. Hiçbir il için özel bir yöntem kullanmadık. Bura ekonomik kriterlerin dışında, sosyal göstergelerde çok önemli rol oynamıştır.
5. bölge de 6. bölge gibi yüksek oranda bana göre teşvik alacak olan bir bölgedir. Ben doğrusu, buraları gezen gören birisi olarak buna böyle bakıyorum.”
6. bölgede işverene net olarak sadece asgari ücret kalıyor
Başbakan Erdoğan, yeni Teşvik Sistemiyle çok önemli bir adım geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
“6. bölgede yatırım yapan, SSK işveren payından kurtuluyor, SSK işçi payından kurtuluyor ve Gelir Vergisi Stopajından kurtuluyor. Yani bu ne demektir? Asgari ücretle toplam maliyeti işgücünü satın almaktadır. Emeği satın almaktadır. Herşeyi, burada artıları devlet üstlenmiş oluyor ve işverene sadece asgari ücret kalmış oluyor net olarak.
Teşvikten yararlanmak için yatırım büyüklüğünün minimum 50 milyon lira olması gerekiyor. Bir de tesisin yüzde 40 KDV üretmesi gerek.
Stratejik yatırımlara enerji üzerinden destek vereceğiz, enerji yatırımına değil. Önemli olan cari açığı minimize etmek olduğu için stratejik yatırımlara enerji desteği vereceğiz.

Kategori: Duyurular

Etiketler: , ,

 


TS 13573 Danışmanlık Yetkinlik Belgesi.

17.04.2008 tarihinde TSE tarafından yapılan belgelendirme tetkiki ile imalat ve hizmet sektörüne danışmanlık yapabilirlik yetkinliğini TS 13573 standardına uyarak belgelendirmiştir.